umowa dostawy

Sposobów na to, żeby zastrzec karę umowną w umowie jest kilka. Ważne, żeby zrobić to w sposób skuteczny. Dziś przychodzę z dwiema rzeczami. Chcę Ci przypomnieć o tym, o czym już kiedyś pisałam, jeżeli chodzi o zastrzeżenie kary umownej w umowie i przypomnieć o jednym aspekcie jej określania w umowie, który może być problematyczny. Chodzi […]

Jestem zwolenniczką rozwiązywania spraw na etapie polubownym. Bez sądów. Bez decyzji osób trzecich. Jednak czasem zdarzają się takie sytuacje, kiedy dalsza windykacja polubowna po prostu nie ma sensu. Dalsze zwlekanie ze skierowaniem sprawy do sądu jest stratą czasu i działa na Twoją niekorzyść. Są to między innymi sytuacje kiedy: 1) nie ma z kim rozmawiać […]

Może spotkałeś się z taką sytuacją w Twojej firmie, że dostałeś zamówienie na realizację usługi albo zakup towaru i zamawiający wskazał jako płatnika inną firmę. Kto jest wtedy stroną umowy? Na kogo masz wystawić fakturę? Co zrobić jeśli wskazany płatnik odmawia zapłaty?

Czym jest kara umowna?

Magdalena Bojaryn09 września 2015Komentarze (0)

Dzisiaj o tym, czym jest kara umowna. Nie będę przytaczała tutaj definicji kodeksowych, ale trzeba chociaż powiedzieć, że podstawą prawną dającą możliwość zastrzeżenia kary umownej jest art. 483 k.c. I to by było na tyle jeżeli chodzi o paragrafy 🙂 Teraz przyjrzyjmy się karze umownej od strony praktycznej. Przykład Pamiętacie, w poprzednim wpisie dawałam przykład firmy […]