ugoda

Obecna sytuacja na świecie, spowodowała, że wielu, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców znalazło się w bardzo trudnej sytuacji. Często oznacza to brak możliwości uzyskania jakichkolwiek przychodów, przy pozostawieniu kosztów stałych na tym samym poziomie. W większości przypadków kosztami takimi będą: należności wynikające z umowy najmu, wynagrodzenia pracowników, leasing, utrzymanie parku maszynowego, kredyt inwestycyjny czy też […]