Kiedy kara umowna jest wymagalna? Odsetki od kary umownej.

Magdalena Bojaryn29 marca 20164 komentarze

Termin płatności faktury

Jeżeli postawimy sobie pytanie, skąd wiadomo kiedy nasz kontrahent ma nam zapłacić należność z faktury, odpowiedź będzie dosyć prosta. Każdy pewnie automatycznie odpowie ” z terminu na fakturze.” Nie zawsze będzie to odpowiedź prawidłowa.

Jeżeli mamy zawartą umowę na piśmie, terminem płatności będzie termin określony w umowie; np. 7 dniowy od daty wystawienia faktury, powinien znaleźć odzwierciedlenie na fakturze.

W przypadku różnic pomiędzy terminem płatności określonym w umowie, a terminem płatności podanym na fakturze, wiążący będzie termin jaki mamy ustalony w umowie. 

Źródłem zobowiązań jest bowiem umowa a nie faktura.

Brak terminu zapłaty kary umownej w umowie

A co z terminem płatności kary umownej, jeżeli nie jest on wskazany w umowie? Kiedy kara umowna staje się wymagalna?

Przeważnie strony określają w umowie okoliczności, które muszą nastąpić, żeby można było żądać kary umownej. Rzadziej określają w niej termin w jakim strona zobowiązana ma tą karą zapłacić.

Przykład: „Za każdy dzień opóźnienia w dostawie zamówienia, kupujący będzie mógł żądać kary umownej w wysokości 0.05% wartości danego zamówienia.”

Wiemy, kiedy (w jakich okolicznościach) możemy kary umownej żądać, ale z treści umowy nie wynika kiedy (w jakim terminie) kara jest wymagalna.

Pamiętajmy, że żądanie kary umownej jest uprawnieniem po stronie wierzyciela, a nie jego obowiązkiem. Wierzyciel może domagać się zapłaty kary, ale nie musi.

W sytuacji kiedy brak jest w umowie terminu zapłaty kary umownej, w przypadku ziszczenia się okoliczności obwarowanej karą umowną, należy zobowiązanego do jej uiszczenia, wezwać do zapłaty wyznaczając rozsądny termin.

Odsetki od kary umownej

Pamiętaj również, że termin wymagalności zapłaty kary umownej ma znaczenie przy naliczaniu odsetek. Będziesz mógł ich zażądać dopiero jak nastąpi opóźnienie w zapłacie.

Dlatego warto wezwać dłużnika do zapłaty kary umownej  – nawet jeśli nie wiesz jeszcze czy będziesz chciał jej dochodzić. Należy to zrobić wtedy jeżeli termin zapłaty kary umownej nie jest wskazany w umowie. Wtedy, jeżeli po jakimś czasie zdecydujesz się, że chcesz aby dłużnik karę Ci zapłacił będziesz mógł żądać odsetek za dłuższy okres i tym samym kwota, którą będziesz mógł uzyskać będzie większa.

Jak wzywać do zapłaty?

Wezwać dłużnika możemy w jakikolwiek sposób: mailowo, faxem nawet ustnie. Jednak pamiętajmy, że najbezpieczniejszą formą jest forma pisemna. Wezwanie powinno być wysłane przynajmniej listem poleconym. Do wezwania możemy dołączyć notę obciążeniową i w niej też wyznaczy termin.

Pamiętajmy, że to na nas, jako wzywającym, a nie na dłużniku będzie spoczywał ciężar udowodnienia, że wezwaliśmy go do zapłaty.

Po co nam jest to potrzebne?

Jeżeli potrafimy wykazać, że wezwaliśmy dłużnika do zapłaty, wiemy kiedy upłynął termin płatności kary umownej.

Po upływie terminu płatności możemy naliczać odsetki za opóźnienie w zapłacie.

Po tej dacie możemy również wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę.

Możemy również dokonać potrącenia, jeżeli nasz dłużnik wobec nas ma jakieś wymagalne roszczenia o zapłatę. Jest to częsty przypadek w umowach o roboty budowlane (potrącenia kar umownych za opóźnienie w wykonaniu pracy po stronie wykonawcy z należnościami za wykonanie tych prac.)

 

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radców Prawnych M. Kacprzyk, M. Bojaryn s.c. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Grzegorz 19 kwietnia, 2017 o 10:38

  Witam Panią,

  Mam sytuację gdzie zawarłem umowę na wykonanie robót budowlanych jako wykonawca.
  Zamawiający (główny wykonawca rozwiązał umowę inwestorem lub inwestor z nim – tego nie wiem)

  W umowie łączącej mnie z głównym wykonawcą zawarliśmy zapis o karze umownej, który brzmi:
  „4. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto.”
  Nie określiliśmy terminu wymagalności kary umownej.

  Dodatkowo do umowy było zabezpieczenie wekslowe z deklaracją wekslową o treści:
  1. W razie braku zapłaty w terminie 60 dni od daty wymagalności płatności wynikającej z faktury VAT wynikającej z zawartej Umowy upoważniam nieodwołalnie Katarzynę Sylwię Małkowską reprezentującą podmiot Technika Bramowa Katarzyna Małkowska jako Wierzyciela, do wypełniania w każdym czasie składanego weksla do kwoty:
  a/ 100% ….
  b/ 25% wartości umowy przysługującego w sytuacji odstąpienia od realizacji umowy przez Zamawiającego

  Jak należy w takiej sytuacji postąpić:
  – rozumem że my powinniśmy odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego – tak wynika z umowy?
  – czy jeżeli wystawimy notę obciążeniową to nie utracimy ważności weksla – w deklaracji zapis o fakturze VAT?
  – dodatkowo z umowy wynika kara umowna 25% gdy my odstąpimy z przyczyn zależnych od zamawiającego a w deklaracji jest błąd bo chodzi o tą samą karę ale zapis źle sformułowany.

  Proszę o pomoc Małkowski Grzegorz

  Odpowiedz

  Magdalena Bojaryn 19 kwietnia, 2017 o 11:20

  Panie Grzegorzu,
  faktycznie, z tego co Pan napisał deklaracja jest skonstruowana, w ten sposób, że przesłanką do wypełnienia weksla jest brak zapłaty faktury vat – przeterminowanie faktury o 60 dni. Dodatkowo jest mowa o jednej fakturze, a nie o wielu – nie wiem co przewidywała umowa. W przypadku wielu prac, najczęściej mamy do czynienia z cząstkowymi fakturami.

  Może być więc tak jak Pan pisze, że w razie braku faktury vat i braku jej przeterminowania nie będzie można wypełnić weksla.

  Jeżeli chodzi o treść deklaracji to ważne jest to co w niej jest napisane. Wypełnienie weksla wbrew temu co jest w deklaracji będzie traktowane jako wypełnienie weksla niezgodnie z wolą wystawcy co może skutkować obaleniem weksla.

  Proszę nie traktować mojej odpowiedzi jako porady prawnej – jej mogę udzielić dopiero po zapoznaniu się z dokumentacją. W tym celu proszę o kontakt na maila, abyśmy mogli porozmawiać o szczegółach.

  Pozdrawiam serdecznie!
  MB

  Odpowiedz

  Magdalena 20 sierpnia, 2020 o 16:35

  Dzień dobry,
  Prowadzimy z mężem małą firmę transportową. Mamy problem z płatnościami, a właściwie z notorycznym opóźnianiem terminów płatności, które w transporcie wynoszą od 45 do 60 dni. Niestety pomimo wykonanej usługi przewozu praktycznie co drugi kontrahent spóźnia się z płaceniem od 6 do 15 dni. Nie muszę chyba pisać jakie jest uciążliwe ciągłe proszenie się o własne pieniądze tym bardziej, że firma dopiero zaczyna swą działalność i ma problemy z zachowaniem płynności finansowej. Pomimo, że na fakturze jest zawsze zaznaczony termin płatności praktycznie nikt nie płaci w terminie. W związku z tym mam pytanie czy na fakturze mogę dodać adnotacje takiej treści:Uwaga: Prosimy o terminową płatność! Do faktur po terminie zgodnie z art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 403) wystawiamy wezwanie do zapłaty oraz notę księgową na kwotę 40 EUR! Czy w świetle prawa mogę zamieścić taką informację?Dodam, że z kontrahentami nie wiąże mnie żadna umowa, przeważnie są to pojedyńcze zlecenia. Są to zarówno polskie firmy, jak i zagraniczne, faktury wPLN, EUR albo dwuwalutowe. Myślę, że może taka informacja zmotywowałaby płatników i bardziej przywiązywaliby uwagę do terminu płatności. Czy rzeczywiście do każdej takiej faktury mam prawo wystawić notę? W takim przypadku ok 80%płatników spóźnia się więcej niż 3 dni, więc praktycznie do większości z nich miałoby takie zastosowanie. Co jeśli dłużnik zapłaci fakturę, a nie chce zapłacić noty, co wtedy?

  Odpowiedz

  Magdalena Bojaryn 20 sierpnia, 2020 o 19:10

  Pani Magdaleno, oczywiście może Pani dodać taką adnotację na fakturze. Radzę również rzeczywiście takie noty wystawiać i żądać zapłaty za nie przez Państwa kontrahentów.

  Jednocześnie proszę pamiętać, że rekompensata jest różna w zależności od tego, jaka jest kwota na fakturze:

  1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
  2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
  3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

  Napisała Pani, że nie wiąże Państwa z klientami żadna umowa, że są to pojedyncze zlecenia. Każde takie zlecenie to zawarcie umowy – więc wiąże Państwa umowa.

  Natomiast nie musi Pani mieć adnotacji o art. 10 ustawy o rekompensacie – przysługuje Pani to prawo z samej ustawy. I przysługuje za każde opóźnienie w zapłacie – nawet o 1 dzień, choć ja zalecałabym stosowanie tej ustawy dopiero po 7 dniach i przy fakturach które są wyższe. Już tłumaczę dlaczego. Spotkałam się z takim stanowiskiem sądu, że stosowanie art. 10 tej ustawy do faktur, które są niższe lub opiewają na taką samą wysokość lub są niewiele wyższe kwotowo od samej rekompensaty stanowi nadużycie prawa podmiotowego.

  Dlatego moim klientom zalecam stosowanie art. 10 do faktur powyższej 500 zł. Przyjęłam taką zasadę i jak na razie w żadnej ze spraw sądowych nie zdarzyło się, żeby zostało to zakwestionowane.

  Jeżeli chodzi o samo dochodzenie roszczeń z art. 10 to tutaj decyzja należy od Państwa. Większość firm nie robi tego wobec klientów, którzy są stali, nawet jak nie płacą w terminie. Niektórzy decydują, że będą komunikacyjnie to rozgrywać z klientami, informować o naliczaniu, dawać informację o tym, że brak płatności z ich strony powoduje, że mają Państwo kłopoty z płynnością i że to powoduje, że muszą Państwo dbać o stan firmy. Jednocześnie mogą Państwo zadeklarować, że jeżeli przez następny czas np. przez okres 6 miesięcy – opóźnienia z ich strony w płatnościach nie będzie, to zrezygnują Państwo z dochodzenia roszczenia z noty księgowej z tytułu rekompensaty.

  Proszę pamiętać o zmianach przepisów kodeksu postępowania cywilnego jakie weszły w życie 7 listopada 2019, jeżeli chodzi o dochodzenie roszczeń w postępowaniu gospodarczym. Tu znajdzie Pani e-booka do pobrania, bezpłatnie o tym jak skutecznie zawierać umowy: https://biznesove.pl/wiedza/jak-skutecznie-zawierac-umowy.

  Pozdrawiam serdecznie!
  Magda Bojaryn

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radców Prawnych M. Kacprzyk, M. Bojaryn s.c. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: