Czym jest kara umowna?

Magdalena Bojaryn09 września 2015Komentarze (0)

Dzisiaj o tym, czym jest kara umowna. Nie będę przytaczała tutaj definicji kodeksowych, ale trzeba chociaż powiedzieć, że podstawą prawną dającą możliwość zastrzeżenia kary umownej jest art. 483 k.c. I to by było na tyle jeżeli chodzi o paragrafy 🙂

Teraz przyjrzyjmy się karze umownej od strony praktycznej.

Przykład

Pamiętacie, w poprzednim wpisie dawałam przykład firmy produkującej materiały tekstylne, która dostaje zamówienie na dostawę towaru. Na potrzeby tego wpisu firmę produkcyjną nazwijmy Dostawcą, a firmę zamawiającą Hurtownią.

Umowa będzie więc polegała na tym, że Dostawca zobowiąże się do tego, że wyprodukuje i dostarczy do Hurtowni w ustalonych terminach określone partie materiałów, a Hurtownia te materiały odbierze i zapłaci umówioną cenę.

Zastanówmy się teraz czy i jakie kary umowne może zastrzec każdy z przedsiębiorców.

Dostawca może zastrzec, że w razie, gdy Hurtownia nie odbierze w terminie dostawy towaru, to za każdy dzień zwłoki w odbiorze, Dostawca będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 1% wartości brutto danego zamówienia.

Hurtownia może zastrzec z kolei, że w razie gdyby Dostawca dopuścił się zwłoki w dostawach towaru, to za każdy dzień opóźnieniaw dostawie, Hurtownia ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego zamówienia.

Każdy z przedsiębiorców zastrzegł więc karę umowną, na wypadek nienależytego wykonania umowy przez swojego kontrahenta.

Co bardzo ważne, w każdym przypadku chodziło o niewykonanie zobowiązania niepieniężnego. Karę umowną można zastrzec tylko na wypadek niewykonania zobowiązania niepieniężnego. Zatem Dostawca nie mógłby żądać kary umownej za opóźnienie w płatności od Hurtowni. Za takie uchybienie może żądać odsetek, a w umowie zastrzec odsetki większe niż ustawowe.

Wiadomo, że zarówno Hurtownia jak i Dostawca mogą ponieść szkodę w razie, gdy ich kontrahent nie wywiązuje się nałożonych umową obowiązków. Kara umowna ma mobilizować drugą stronę do prawidłowego wykonywania umowy. Kolejnym zadaniem jest naprawienie szkody. Ten przedsiębiorca, który nalicza karę umowną, nie musi udowadniać wysokości poniesionej szkody. Ma prawo do żądania takiej kwoty, jaka została oznaczona w umowie, niezależnie od wysokości poniesionej szkody. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie z punktu widzenia dowodowego w ewentualnym procesie sądowym.

Jeżeli masz jakieś pytania, albo coś wzbudziło Twoje wątpliwości – zostaw swój komentarz pod artykułem.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radców Prawnych M. Kacprzyk, M. Bojaryn s.c. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radców Prawnych M. Kacprzyk, M. Bojaryn s.c. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: