Czy można kary umowne potrącić z fakturami?

Magdalena Bojaryn06 marca 2020Komentarze (0)

Potrącenie jest wygodną formą zapłaty. Powoduje obniżenie Twojej należności wobec Twojego kontrahenta. Jeżeli więc masz możliwość:

 1. nalicz kary umowne wynikające z opóźnień lub innych zaniedbań Twojego kontrahenta;
 2. sprawdź czy możesz dokonać potrąceń z fakturami, które jesteś zobowiązany zapłacić,
 3. złóż prawidłowo oświadczenie o potrąceniu.

Poniżej przeczytaj jak zrobić to skutecznie.

Co może Ci przeszkodzić w skutecznym potrąceniu?

Brak wymagalności któregoś z roszczeń, przedstawianych do potrącenia. Aby skutecznie doszło do potrącenia należności, wszystkie muszą być wymagalne. Wymagalność wierzytelności oznacza, że termin ich płatności minął. Czyli, należności z faktur są już po terminie płatności, a kara umowna jest już wymagalna.

Co to znaczy, że kara umowna jest wymagalna?

To znaczy, że uprawniony do jej uzyskania, może już jej zażądać. Aby sprawdzić fakty wymagalności musisz zajrzeć do umowy i sprawdzić czy umowa reguluje kwestie wymagalności kary umownej.

To mogą być postanowienia typu: Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego. W takim przypadku, kara umowna będzie wymagalna dopiero po upływie 7 dniu od dnia otrzymania wezwania do jej zapłaty.

Co, jeżeli umowa milczy w przedmiocie terminu zapłaty kar umownych?

Jeżeli żadnego postanowienia odnośnie wymagalności kary umownej w umowie nie ma, stosuje się zasadę, że kara umowna jest wymagalna z chwilą kiedy ziściło się zdarzenie (najczęściej jest to nienależyte wykonanie umowy) przewidziane w umowie aktywizujące karę umowną.

Innymi słowy: jeżeli został przewidziany termin wykonania robót budowlanych, i termin ten nie został dotrzymany to dnia następnego po terminie, kara umowna jest wymagalna. Nie ma potrzeby, aby wzywać do zapłaty kary umownej.

UWAGA: Z mojej praktyki procesowej wynika jednak, że bezpieczniej jest wezwać do zapłaty kary umownej w razie braku określenia wymagalności kar w umowie. Po prostu nie zawsze sąd stosuje zasadę opisana wyżej, że kara umowna jest wymagalna po dniu, w którym nastąpiło zdarzenie aktywizujące obowiązek zapłaty kary.

Czy do skutecznego potrącenia potrzebna jest zgoda drugiej strony?

Nie. Potrącenie jest jednostronną czynnością prawną. Do jej skuteczności nie jest potrzebna zgoda drugiej strony.

Druga strona może kwestionować skuteczność potrącenia np. dlatego że nie zgadza się z zasadnością naliczenia kar umownych albo z ich wysokości.

Jednak, aby móc obalić potrącenie musi zakwestionować tą czynność w drodze postępowania sądowego.

Jak skutecznie złożyć oświadczenie o potrąceniu?

Przepisy nie wymagają, aby oświadczenie o potrąceniu zostało złożone w szczególnej formie. Złożone mailem również będzie skuteczne i ważne. Pamiętaj jednak komu takie oświadczenie wysyłasz i czy ta osoba ma prawo do odbierania oświadczeń woli.

W mojej opinii, z uwagi na to, że z oświadczenia o potrąceniu wynikają takie doniosłe kwestie jak:

 1. uznanie długu
 2. zredukowanie obciążenia finansowego

najlepiej oświadczenie złożyć na piśmie. Łatwiej będzie zadbać o skuteczne doręczenie i nie będzie wątpliwości kiedy takie oświadczenie do drugiej strony dotarło. Zwłaszcza, jeżeli wyślesz je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym.

Potrzebujesz wsparcia prawnika?

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczania kar umownych i składania odpowiednich oświadczeń –  napisz do mnie lub zadzwoń.

Jestem do Twojej dyspozycji: mb@binzesowe.pl radca prawny Magdalena Bojaryn 604 255 020.

Więcej o mnie dowiesz się zaglądając na naszą stronę lub na Facebook albo LinkedIn.

Jeżeli jesteś zainteresowany windykacją należności czynszowych z umów najmu, a także negocjacjami umów najmu- zajrzyj koniecznie na mojego bloga o skutecznym zawieraniu i wykonywaniu umów najmu.

**********

Autor: Magdalena Bojaryn, radca prawny dla biznesu, przedsiębiorca.

Napisałam ten wpis, jak zawsze, żeby ułatwić Ci życie. Jeżeli uważasz, że jest przydatny, możesz go udostępnić przez FB lub LinkedIn. Będzie mi bardzo miło.

Jeżeli chcesz być na bieżąco możesz polubić naszą kancelarię na FB: Biznesove Kancelaria Radców Prawnych Kacprzyk Bojaryn. Możesz również dołączyć do nas na LinkedIn: Biznesove.

Znajdziesz mnie tutaj: Magdalena Bojaryn Facebook, Magdalena Bojaryn LinkedIn

 

 

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radców Prawnych M. Kacprzyk, M. Bojaryn s.c. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radców Prawnych M. Kacprzyk, M. Bojaryn s.c. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: