Adres Twojego kontrahenta w umowie (3z11)

Magdalena Bojaryn04 kwietnia 2016Komentarze (0)

moneys-photo-largePo weekendzie, jakże pięknym, wracam z kolejnym wpisem dotyczącym umów.

Tym razem o tym dlaczego w przypadku, gdy Twoim partnerem biznesowym jest indywidualny przedsiębiorca lub spółka cywilna (a właściwie jej wspólnicy) – istotne jest to czy znasz prawidłowy adres swojego kontrahenta.

Dowiesz się też jak się ustrzec przed konsekwencjami zmiany takiego adresu. Piszę też kilka słów o korzystnej nowelizacji w przepisów (od września 2016) dotyczących adresu indywidualnego przedsiębiorcy.

Adres strony umowy

Zwłaszcza jeżeli zawierasz umowę z indywidualnym przedsiębiorcą, zwróć uwagę na jej/jego adres w umowie.

Na chwilę obecną, adres ujawniony w CEIDG ma małe znaczenie, ponieważ adresem osoby fizycznej jest jej adres zamieszkania.

Teoretycznie więc, nie powinno żadnego z indywidualnych przedsiębiorców dziwić to, że jego kontrahent chce ten adres znać. W praktyce jednak, bardzo rzadko adres taki jest ujawniany. W CEIDG można zastrzec, żeby nie był widoczny i wtedy nie jest on dostępny dla osób trzecich.

Od września 2016 wchodzą zmiany dotyczące adresu indywidualnego przedsiębiorcy ujawnionego w CEIDG i od 08.09.2016 nareszcie adres ten będzie miał takie samo znaczenie jak adres spółki prawa handlowego ujawniony w KRS.(nowelizacja art. 133 par. 2a k.p.c.)

Skutek będzie taki, że korespondencja wysyłana na taki adres wskazany w CEIDG będzie uważana za doręczoną, nawet jeżeli adres ten nie będzie już aktualny, a przedsiębiorca nie dokona zmian w CEIDG.

Zasada ta dotyczy doręczeń w trakcie postępowania sądowego.

Bardzo tą zmianę sobie chwalę!

Niezależnie od powyższego, w umowie powinien znaleźć się zapis, który będzie zobowiązywał strony do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie adresu do doręczeń, ze skutkiem takim, że w razie braku dopełnienia tego obowiązku, korespondencja doręczona na adres wskazany w umowie będzie uważana za doręczoną skutecznie.

Wyobraź sobie, że chcesz odstąpić od umowy, albo ją wypowiedzieć bo kontrahent narusza swoje obowiązki i nie możesz tego skutecznie zrobić, bo indywidualny przedsiębiorca zaprzestał swojej działalności w danym miejscu i Cię o tym nie powiadomił.

Mając odpowiedni zapis w umowie – nie będziesz miał tego problemu. Musisz też pamiętać, że jeżeli obowiązek ten będzie zastrzeżony w umowie dla obu stron, sam też będziesz zobowiązany powiadomić swojego kontrahenta o zmianie swojego adresu.

Wchodzące w życie we wrześniu tego roku zmiany dotyczące adresów w CEIDG znacznie ułatwią Ci życie jeżeli Twoimi kontrahentami są głównie indywidualni przedsiębiorcy.

Nie wiem do końca jak sądy będą traktować zmianę art. 133 par. 21 k.p.c. w kontekście art. 25 k.c. i art. 135 par. 1 k.p.c. Art. 25 k.c., mówi, że adresem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu a art. 135 par. 1 k.p.c., że doręczenia dokonuje się w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam gdzie się adresata zastanie.

Musisz pamiętać, że indywidualny przedsiębiorca, w tym również wspólnik spółki cywilnej to w dalszym ciągu osoba fizyczna. Więc powyższe przepisy (art. 25 k.c. i 135 par. 1 k.p.c.)  będą miały do nich zastosowanie.

Jak się do tego ma art. 133 par. 2a k.p.c. po nowelizacji czas pokaże.

Kierując się przeważającą praktyką sądów jaką zauważyłam do tej pory, należy się spodziewać, że w razie problemów z doręczeniem korespondencji na adres prowadzenia działalności indywidualnego przedsiębiorcy (adnotacja: adresat wyprowadził się), sąd będzie chciał aby podać adres, na który można przesyłkę doręczyć.

Mam nadzieję, że po zmianach będzie to adres wskazany w CEIDG i to zamknie sprawę.

Doświadczenie mi jednak podpowiada, że możliwa jest również taka praktyka, że sąd będzie oczekiwał podania adresu zamieszkania przedsiębiorcy. Choć liczę na to, że będą to odosobnione przypadki.

Pamiętaj również, że jeżeli stroną umowy z Tobą jest spółka cywilna, to tak na prawdę stroną tej umowy są wszyscy jej wspólnicy.

Warto więc korespondencję związaną z umową, tak ważną jak jej wypowiedzenie bądź odstąpienie od niej, wysyłać na indywidualne adresy wszystkich wspólników. Znajdziesz je w CEIDG.

Moje poprzednie wpisy dotyczące formy zawarcia umowy oraz zasad reprezentacji w umowie a także tego co powinieneś wiedzieć o swoim kontrahencie znajdziesz tutaj i tutaj.

 PS. Jeżeli nie jesteś pewien czy umowa, którą chcesz zawrzeć chroni w wystarczający sposób Twoje interesy – wejdź na stronę www.bezpiecznaumowa.kacprzyk-bojaryn.pl, wypełnij krótki formularz i dowiedz się czy Twoja umowa jest bezpieczna.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radców Prawnych M. Kacprzyk, M. Bojaryn s.c. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radców Prawnych M. Kacprzyk, M. Bojaryn s.c. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: