Adres do doręczeń dla indywidualnego przedsiębiorcy. Zmiany.

Magdalena Bojaryn14 grudnia 201518 komentarzy

Wszystko się zmienia z wyjątkiem sa­mego pra­wa zmiany. 

Kto z nas lubi zmiany? Zwłaszcza jak dotyczą one przepisów prawa. Chyba nikt, prawda?

Nie lubią tego prawnicy. I tu mała dygresja w kierunku prawa karnego 🙂 Z tego co mi relacjonują koledzy adwokaci zajmujący się sprawami karnymi, z rewolucyjnej zmiany przepisów postępowania karnego jaka wprowadzona została w tym roku w życie, najbardziej zadowoleni są podejrzani.

Tak, dobrze przeczytałeś: podejrzani.

Drastycznie spadła ilość skutecznie kierowanych do sądów aktów oskarżenia i wzrosła ilość umorzeń postępowań przygotowawczych.

Mój serdeczny kolega z czasów studiów, który wykonuje zawód adwokata, skomentował to w ten sposób, że tak jak w Iranie czy Afganistanie nie zaprowadzi się demokracji, tak w polskim systemie prawa karnego nie da się wprowadzić systemu kontradyktoryjnego. 🙂 I chyba trzeba mu przyznać rację.

Zmian nie lubią też przedsiębiorcy. Nie bez kozery te systemy prawne, w których prawo zmienia się rzadko są postrzegane jako stabilne i bezpieczne. 

Zmiana, o której chcę napisać ma dla mnie jako prawnika bardzo ważne znaczenie. O zmianie tej powinni wiedzieć też przedsiębiorcy: prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych.

Od września 2016 ich adresem do doręczeń będzie adres wskazany w CEIDG, a nie adres zamieszkania.

I to jest zmiana, z której się osobiście bardzo cieszę! Zaraz Ci powiem dlaczego.

Jak było do tej pory?

Do tej pory, w postępowaniu sądowym adresem do doręczeń osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą był jej adres zamieszkania. Ten adres należało, co do zasady wskazywać jako adres do doręczeń.

Praktyka sądów w tym zakresie była różna. Jednak w przypadku kiedy można było skuteczne doręczyć pisma procesowe, a w szczególności pierwsze pismo procesowe w sprawie, na adres wskazany w CEIDG jako adres do doręczeń, sądy w przeważającej większości uznawały taki adres jako prawidłowy.

Sytuacja komplikowała się, jeżeli adres wskazany do doręczeń w CEIDG okazywał się nie aktualny.

Sąd wzywał wtedy stronę inicjującą spór do wskazania prawidłowego adresu do doręczeń pod rygorem zawieszenia postępowania. W przypadku gdy powodowi nie udało się ustalić prawidłowego adresu pozwanego, sąd po upływie roku postępowanie umarzał.

Skutek był dosyć poważny, ponieważ takie umorzenie niweczyło skutek wytoczenia powództwa w postaci przerwania biegu przedawnienia. Jeżeli więc pozew był wniesiony na mniej niż rok przed datą przedawnienia roszczenia, to w razie braku pozyskania adresu pozwanego, na który można by mu skutecznie doręczyć pozew, powód zostawał z przedawnionym roszczeniem.(!)

W wielu przypadkach, brak aktualnego adresu zamieszkania pozwanego powodował niemożność skutecznego dochodzenia należności w sądzie.

Jak będzie?

Od września 2016 sytuacja zmieni się na lepsze dla tych, którzy będą chcieli dochodzić swoich praw w sądzie, a ich przeciwnikiem będzie indywidualny przedsiębiorca. Art. 133 par. 2a k.p.c. otrzymuje brzmienie:

„§ 2a. Pisma procesowe dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych, wpisanych do rejestru sądowego
albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), doręcza się na adres udostępniany w rejestrze albo CEIDG, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń. Jeżeli ostatni udostępniony adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony jest uważany za adres udostępniony w rejestrze albo CEIDG.”;

W zakresie adresów do doręczeń i skutków braku aktualnego adresu w odpowiednim rejestrze, indywidualni przedsiębiorcy zostali zrównani ze spółkami prawa handlowego. Dla przypomnienia tylko dodam, że adres spółki prawa handlowego ujawniony w rejestrze jest uznawany za adres spółki niezależnie od aktualności tego adresu. Pisma wysyłane na ten adres i nie podejmowane przez spółkę są uznawane za skutecznie doręczone (poprzez tzw. podwójne awizo).

Bycie przedsiębiorcą zobowiązuje

Osobiście uważam, że jest to zmiana potrzebna. Zmobilizuje ona przedsiębiorców do tego, aby pilnować aktualności swoich danych w CEIDG, a także, do tego aby brać odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania. Bycie przedsiębiorcą zobowiązuje. Kodeks cywilny wymaga od nas, przedsiębiorców, staranności w działaniu wyższej niż od konsumenta. 

Dla mnie ta zmiana oznacza ułatwienia w prowadzeniu postępowań sądowych dla moich klientów.

Przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG powinni pamiętać, że od września 2016 adres widniejący w CEIDG będzie ich adresem do doręczeń i w razie braku zmian z ich strony, będzie on uznawany za aktualny i prawidłowy.

Wiąże się to z konsekwencjami w postaci skutku doręczenia pism procesowych na ten adres wskazany w CEIDG, nawet jak nie będzie już aktualny.

PS Adres przedsiębiorcy to sprawa często pomijana w umowach. Traktuje się go jako oczywistość, ale warto wyprzedzić trochę przyszłość i zastanowić się jak brak aktualnego adresu osoby fizycznej wpłynie na wykonanie umowy.

Czy będziesz mógł skutecznie dochodzić swoich należności przed sądem?

Jeżeli masz wątpliwości jak ująć tą kwestie w umowie  – wejdź na stronę www.bezpiecznaumowa.kacprzyk-bojaryn.pl, wypełnij krótki formularz i dowiedz się czy Twoja umowa jest bezpieczna.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radców Prawnych M. Kacprzyk, M. Bojaryn s.c. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 18 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Leszek 16 grudnia, 2015 o 17:09

  Cieszy mnie ta zapowiadana zmiana. Dotychczasowy obowiązek wskazywania miejsca zamieszkania pozwanego był znaczącym utrudnieniem dla powoda w procesie i wierzyciela w egzekucji. Zwłaszcza, że miejsce zamieszkania nie było równoznaczne z miejscem zameldowania zaś formalny obowiązek meldunkowy nie jest od 2010 r. obarczony żadną sankcją. Typową taktyką pozwanych i dłużników było „wymeldowanie się bez dopełnienia obowiązku meldunkowego”

  Odpowiedz

  Magdalena Bojaryn 16 grudnia, 2015 o 21:12

  Dziękuję za komentarz. Poszukiwanie adresów osób pozwanych to spore wyzwanie, zwłaszcza w sytuacji, o której Pan napisał – jak osoba fizyczna nie jest nigdzie zameldowana. Zastanawiam się jak sądy będą podchodzić do osób fizycznych, które zawiesiły działalność – czy nadal aktualny będzie adres wskazany w CEIDG, czy tez adres zamieszkania.
  Pozdrawiam serdecznie!
  Magda

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 17 grudnia, 2015 o 11:50

  Z dotychczasowego doświadczenia mogę zaryzykować tezę że przedsiębiorca który zawiesił działalność jest nadal przedsiębiorcą zatem obowiązują go rygory przewidziane dla profesjonalistów w tym obowiązek aktualizacji adresów. Bardziej zastanawiam się nad adresami osób które zaprzestały działalności i wykreśliły się z ewidencji – zwłaszcza że w ewidencji nie ma obowiązku wskazywania miejsca zamieszkania a jedynie główne i dodatkowe miejsce prowadzenia działalności.

  Odpowiedz

  Magdalena Bojaryn 17 grudnia, 2015 o 12:02

  Też mi się tak wydaje, że co do zawieszonej działalności ma Pan rację, ale dużo zależy od Sądu i tego czy traktuje indywidualnego przedsiębiorcę jako profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego, czy też prawie jak konsumenta. Bardzo często obserwuję sytuacje, że indywidualni przedsiębiorcy dostają taryfę ulgową w sądzie, jeżeli z drugiej strony występuje większy podmiot. Zresztą – proszę zobaczyć na mój przedostatni wpis dotyczące okoliczności wznowienia postępowania 🙂 związany z doręczeniem korespondencji z sądu.
  Co do przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność – pomimo tego, że cały czas jest to sprawa gospodarcza, to jednak pozwany nie będzie już miał statusu przedsiębiorcy, więc moim zdaniem niestety adresem takiej osoby będzie adres zamieszkania. A jak będzie w praktyce – czas pokaże 🙂

  Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Jakub 4 kwietnia, 2017 o 14:43

  Dzień dobry,

  A jak Państwo zapatrują się na kwestię, jeżeli w CEIDG są 2 różne adresy – jeden – adres prowadzenia działalności gospodarczej a drugi – adres do doręczeń. Na który z powyższych należy kierować pozew dla jednoosobowego przedsiębiorcy? Czy doręczenie pozwu na którykolwiek z nich będzie prawidłowy? Czy wskazany w CEiDG „adres do doręczeń” należy traktować jako jedyny właściwy?

  pozdrawiam
  K

  Odpowiedz

  Magdalena Bojaryn 4 kwietnia, 2017 o 15:03

  Panie Jakubie – art. 133 kpc nie precyzuje, o który adres chodzi. Nie ma też w tej materii nowego orzecznictwa. Jednak skoro przedsiębiorca wpisując do CEIDG adres do doręczeń, inny niż adres przedsiębiorcy, uważam, że adres do doręczeń należy wskazać jako adres strony w pozwie. W mojej praktyce sądowej po 09. 2016 roku na razie w tej materii nie było żadnych wątpliwości, ani zastrzeżeń ze strony sądu.

  Czy Pan ma inne doświadczenia? Skąd wynikła Pana wątpliwość?

  Odpowiedz

  Jakub 4 kwietnia, 2017 o 15:09

  Dziękuje za szybką odpowiedź,

  Zastanawiam się jak Sąd oceni zażalenie na uchylenie postanowienia w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności, którego argumentem jest to, że nakaz został doręczony (per aviso) na adres prowadzenia działalności gospodarczej wskazany w CEIDG 🙂

  pozdrawiam

  Odpowiedz

  Magdalena Bojaryn 5 kwietnia, 2017 o 13:19

  Hmm..obawiam się, że dłużnik może mieć rację jezeli chodzi o skuteczność doręczenia. Jeżeli w CEIDG jest adres do doręczeń wskazany inny niż adres przedsiębiorcy to jak pisałam wyżej uważam że prawidłowym adresem jest adres do doręczeń. Proszę o informacje co zrobił Sąd 🙂

  Odpowiedz

  Magda 18 września, 2017 o 20:53

  Witam, który adres mam podać pozywając przedsiębiorcę (osobę fizyczną) wykreślonego z CEIDG? Adres siedziby czy zamieszkania? I czy właściwym nadal będzie sąd gospodarczy, skoro pozwany wykreślił się z ewidencji działalności gospodarczej?
  Z góry dziękuję za odpowiedz.
  Magda

  Odpowiedz

  Magdalena Bojaryn 18 września, 2017 o 22:43

  Po wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG nie będą miały do niego zastosowania zasady dot. adresu do krespondencji ujawnionego w CEIDG. Taka osoba nie ma statusu przedsiębiorcy. Prawidłowym adresem do doręczeń będzie więc adres zamieszkania takiej osoby.
  Tak, wiem – takiego adresu najczęściej nie mamy.
  Powiem Pani jaką ja mam praktykę w takich sytuacjach. Podaję do pozwu adres kiedyś ujawniony w CEIDG jako adres do doręczeń. Nie wiemy nigdy na 100% czy to aby nie jest adres zamieszkania. Możliwe, że pozwany odbierze tam korespondencję. Warto spróbować.
  Jeżeli Sąd nie będzie mógł doręczyć korespondencji na podany adres warto pójść dwutorowo wtedy – ustalić przez Centralna Bazę aktualny adres zameldowania – a w międzyczasie sądowi podać adres przedsiębiorcy ujawniony kiedyś w CEIDG jeżeli jest inny od adresu do korespondencji.
  Warto też poszukać nowych działalności takiej osoby.

  Miałam ostatnio przypadek, że pozwaną znaleźliśmy w spółce z o.o. która otworzyła po zamknięciu działalności gospodarczej. Sąd tam doręczył pozew wraz z nakazem.

  Co do właściwości sądu – jeżeli sprawa dotyczy działalności gospodarczych, nawet jak jedna z nich już nie istnieje to sądem właściwym będzie i tak sąd gospodarczy zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 pkt. 1) ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych.

  Powodzenia!
  MB

  Odpowiedz

  Magda 18 września, 2017 o 22:49

  Dziekuje 😊

  Jarek 18 kwietnia, 2017 o 16:11

  Witam,

  w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej w CEIDG przez przedsiębiorcę (pozwanego) nadal podajemy adres z CEIDG jako właściwy dla doręczenia pozwu?

  Odpowiedz

  Magdalena Bojaryn 18 kwietnia, 2017 o 17:46

  Jeżeli sprawa dotyczy prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej uznałabym, że zawieszenie działalności nie wpływa na to jakim adresem możemy się posługiwać. Czy Sąd podzieliłby moje zdanie – mogłoby być różnie.
  Nie znam na razie żadnych orzeczeń rozstrzygających tą kwestię w inny sposób, więc poszłabym ścieżką jak wyżej.
  Pozdrawiam!
  mb

  Odpowiedz

  KASIA 6 maja, 2017 o 12:22

  witam co w przypadku gdy kupujacy odeslal towar i odstapienie od umowy nie na na glowny adres wykonywania dzialalnosci ktory jest zarowno wpisany jako adres do doreczen, a wyslal na adres dodatkowego miejsca wykonywania dzialalnosci gdzie tylko czasem przebywam dodam iz na paragonie widnieje jako pierwszy adres glownego miejsca wykonywania dzialnosci i dane do wplaty przelewu rowniez byly na ten adres prosze o pomoc czy takie odstapienie bylo skuteczne ? moim zdaniem nie ale bardzo bym prosila o pomoc

  Odpowiedz

  Magdalena Bojaryn 8 maja, 2017 o 10:47

  Pani Katarzyno, nie wiem jakie informacje dostał konsument przy zamawianiu towaru. Uważam, że nie można od konsumenta wymagać aby sprawdzał Pani dane w CEIDG. Jeżeli otrzymał jasne pouczenie co do tego na jaki adres może wysłać odstąpienie od umowy i był to adres wskazany jako adres do doręczeń w CEIDG to wtedy można by było opierać się przy tym, że odstąpienie wysłane na inny adres nie jest skuteczne.
  Jeżeli takiej wyraźnej informacji nie otrzymał, a miał adres inny niż adres do korespondencji wskazany do przelewu i na paragonie, to moim zdaniem takie odstąpienie należy uznać za skuteczne.

  Odpowiedz

  KASIA 8 maja, 2017 o 12:12

  witam dziękuje za odpowiedz kupujaca otrzymala ode mnie adres tylko glownego miejsca wykonywania dzialalnosci ktory zostal wyslany jej w danych do przelewu, nie podawalam jej innego adresu, adres ten byl rowniez na pieczatce na przesylce, a kupujaca odeslala towar na adres ktorego jej nie podawalam, wiec musiala wchodzic w ceidg i wziasc adres dodatkowego miejsca wykonywania dzialalnosci ja go jej nie podawalam dlatego moim zdaniem odstapienie nie bylo skuteczne bo ja nie podawalam jej innego adresu

  Odpowiedz

  Magdalena Bojaryn 14 maja, 2017 o 22:25

  Pani Katarzyno, przepraszam, ze dopiero teraz, ale ilość obowiązków i pracy ograniczyła mi możliwość odpowiadania od razu na komentarze.

  Pani Katarzyno – jeszcze jedno istotne pytanie – czy Pani odebrała to odstąpienie od umowy i towar?

  Bo jeżeli tak, i mamy taki stan faktyczny jak opisany w Pani komentarzu, to uważam, że można by uznac, że doszło do skutecznego złożenia oświadczenia woli przez konsumenta o odstąpieniu od umowy.
  Jeżeliby Pani nie odebrała tego oświadczenia i towaru, a konsument twierdziłby, że wysłał odstąpienie i towar, to wtedy uważam, że mogłaby się Pani bronić skutecznie tym, że przesyłka przez konsumenta została wysłana na zły adres, i tym samym oświadczenie o odstąpieniu nie było złożone w terminie i skutecznie.

  Pozdrawiam serdecznie!
  MB

  Odpowiedz

  Krzysztof 6 stycznia, 2018 o 20:05

  Dzień dobry,

  Czy adres udostępniony przez przedsiębiorcę (pozwanego) w bazie CEIDG można skutecznie użyć przy doręczeniach również w innych sprawach np. o zniesienie współwłasności?

  Krzysztof

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radców Prawnych M. Kacprzyk, M. Bojaryn s.c. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: