Marzec 2020

Obecna sytuacja na świecie, spowodowała, że wielu, zwłaszcza małych i średnich, przedsiębiorców znalazło się w sytuacji braku możliwości uzyskania jakichkolwiek przychodów, przy pozostawieniu kosztów stałych na tym samym poziomie. W większości przypadków kosztami takimi będą należności wynikające z umowy najmu, koszty zatrudnienia pracowników, koszty leasingu, koszty utrzymania parku maszynowego, koszty kredytu inwestycyjnego czy też kredytu […]

Nie spodziewałam się, że o takim stanie wyjątkowym, również pod kątem prawnym, będę pisać u siebie na blogu. Klauzulę rebus sic stantibus znałam tylko z teorii i to ze studiów. Do tej pory żyliśmy w stabilnej gospodarczo rzeczywistości. Ten stan rzeczy niestety uległ w ostatnich dniach zmianie. Jest takie powiedzenie, które jednocześnie może być przekleństwem […]

Potrącenie jest wygodną formą zapłaty. Powoduje obniżenie Twojej należności wobec Twojego kontrahenta. Jeżeli więc masz możliwość, aby naliczyć kary umowne wynikające z opóźnień lub innych zaniedbań Twojego kontrahenta, warto to zrobić i warto to zrobić dobrze. Co może Ci przeszkodzić w skutecznym potrąceniu? Brak wymagalności któregoś z roszczeń, przedstawianych do potrącenia. Aby skutecznie doszło do […]