marzec 2016

Forma zawarcia umowy (1z11)

Magdalena Bojaryn31 marca 201614 komentarzy

Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią, dziś pierwszy z 11 wpisów dotyczących umów. Zaczynamy od rzeczy oczywistej i prostej – formy zawarcia umowy. Czyli dlaczego jest Ci potrzebna umowa na papierze. Forma zawarcia umowy Większość przedsiębiorców działa w oparciu o zamówienia na towary albo usługi wysyłane do nich mailem w postaci wiadomości elektronicznej lub zeskanowanego zamówienia załączonego […]

Umowy zawiera się na złe czasy. Jeżeli masz na piśmie spisane to na co się umówiłeś ze swoim kontrahentem, a umowa jest ważna, jasna, chroniąca interesy obu stron, masz na co się powołać jeżeli nastaną złe czasy. Co mam na myśli pisząc „złe czasy”? To sytuacja kiedy, druga strona zaczyna postępować wbrew temu na co się […]

Termin płatności faktury Jeżeli postawimy sobie pytanie, skąd wiadomo kiedy nasz kontrahent ma nam zapłacić należność z faktury, odpowiedź będzie dosyć prosta. Każdy pewnie automatycznie odpowie ” z terminu na fakturze.” Nie zawsze będzie to odpowiedź prawidłowa. Jeżeli mamy zawartą umowę na piśmie, terminem płatności będzie termin określony w umowie; np. 7 dniowy od daty […]

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym – dobrodziejstwa dla wierzyciela. Generalnie przyjmuje się, że nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym jest korzystniejszy dla wierzyciela (powoda).  Omówmy więc najpierw pozytywne aspekty tego instrumentu prawnego, a potem zajmiemy się jego wadami. Bo jednak jakieś są. Po pierwsze, powód ponosi mniejsze koszty wpisu sądowego. Płaci jedynie 1/4 z 5% WPS. (WPS […]