styczeń 2016

Dziś o przedawnieniu roszczenia z tytułu kary umownej naliczonej za rozwiązanie umowy przed terminem na jaki została zawarta. Zapraszam do lektury. Przedawnienie w umowie o roboty budowlane Dopóki Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 stycznia 2002 (III CZP 63/01), która z racji podjęcia jej w składzie 7-osobowym stała się