Satysfakcja z wygranej – przedawniony dług. Czyli jak radzić sobie z funduszami sekurytyzacyjnymi.

Magdalena Bojaryn        17 lutego 2017        2 komentarze

Jak myślicie, od czego zależy poziom satysfakcji z wygranej sprawy dla klienta? Czy od ilości wygranych zer? Czy też od wielkości mojego wynagrodzenia? Otóż ani jedno ani drugie.

Wczoraj po raz kolejny przekonałam się, że cyfry w tym przypadku nie mają (dla mnie) znaczenia.

Poziom satysfakcji zależy od tego, jakie znaczenie ma wygrana sprawa dla mojego Klienta.

Na co dzień głównie pomagam firmom. Jednak czasem zdarza się, że do naszej Kancelarii trafi tzw. osoba z ulicy. W zeszłym roku trafiła do mnie, prosto z poczty, którą mamy tuż obok Pani Anna (imię zmienione) z nakazem zapłaty.

Pani Anna: rencistka, z I grupą inwalidzką, chodząca o kulach, z dochodem miesięcznym na poziomie 1000,00 zł.

Nakaz dotyczył długu, którego Pani Anna nawet dokładnie nie pamiętała. Wierzycielem był jeden z niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych. Nakaz opiewał na kwotę ponad 1000 zł plus koszty procesu.  Fundusz zakupił dług od jednej z firm pożyczkowych, po numerze umowy pożyczkowej można było się domyślić, że chodzi o pożyczkę zaciągniętą w roku 2003.

Należności z tytułu umowy pożyczki przedawniają się z upływem 3 lat.

Należność na pewno więc była przedawniona.

Jednak, z uwagi na to, że wierzyciele przedawnionych wierzytelności często wpisują takich dłużników do rejestrów długów, moim celem było doprowadzenie do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy czyli do oddalenia powództwa.

Nie chciałam podnosić zarzutu przedawnienia na samym początku, w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Wierzyciel, chcąc uniknąć oddalenia  powództwa, mógłby złożyć wniosek o cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia, co mogłoby doprowadzić do umorzenia postępowania, zamiast do rozstrzygnięcia meritum sporu.

Jednak wierzyciel po złożonym przeze mnie, w imieniu Pani Anny, sprzeciwie, i tak złożył wniosek o cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia. Widocznie, czuł co się święci.

Wyjaśnię Ci, że przed rozprawą, pozwany nie musi na cofnięcie pozwu wyrazić zgody. Jednak przepisy dają sądowi możliwość uznania takiego cofnięcia za niedopuszczalne. Więcej na ten temat możesz przeczytać w moim artykule tutaj.

Już po tym jak nakaz zapłaty stracił moc (skuteczne złożenie sprzeciwu w postępowaniu upominawczym daje taki efekt) wierzyciel dzwonił do Pani Anny domagając się zapłaty długu i wysłał pismo do niej informujące, że nakaz czeka na nadanie klauzuli wykonalności i że sprawa trafi do komornika.

Pani Anna, nie miała wtedy środków na karcie (!) żeby do mnie zadzwonić. Przestraszyła się, pożyczyła niewielką sumę od sąsiadki  i wpłaciła je wierzycielowi. Dowiedziałam się o tym dopiero jak zadzwoniłam do klientki, po tym jak otrzymałam pismo o cofnięciu pozwu i chciałam jej powiedzieć, co uważam, że należy zrobić.

Uznałam, że w interesie Pani Anny jest aby sprzeciwić się takiemu cofnięciu. Jeżelibym tego nie zrobiła to sąd umorzyłby postępowanie i wierzyciel nadal mógłby przedawniony dług windykować, wpisać moją klientkę do rejestru długów. Tego Pani Anna chciała uniknąć.

Napisałam więc odpowiednie pismo do sądu sprzeciwiające się cofnięciu pozwu. Sąd w dniu wczorajszym wydał wyrok oddalający powództwo przeciwko Pani Annie. Wyrok jeszcze nie jest prawomocny, ale nie sądzę, żeby wierzyciel składał apelację.

Wartość przedmiotu sporu w wysokości 1000 zł, to relatywnie mała kwota, jednak dla mojej klientki stanowiła wysokość miesięcznych przychodów. W tym kontekście cyfry mają znaczenie.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

kjonca Luty 17, 2017 o 12:51

Czy Pani Anna nie uznała długu wpłacając wierzycielowi? Trochę nie rozumiem, na jakiej podstawie sąd oddalił powództwo

Odpowiedz

Magdalena Bojaryn Luty 17, 2017 o 13:05

Dziękuję za komentarz. Uzasadnienia wyroku jeszcze nie znam – wyrok zapadł wczoraj. Z racji tego, że wyrok jest korzystny dla mojej klientki raczej nie będę wnosić o uzasadnienie, żeby nie przedłużać terminu do uprawomocnienia. Co do dalszej części nie wypowiadam się jeszcze, z uwagi na nieprawomocność wyroku. Uzupełnię odpowiedź później Pozdrawiam serdecznie! MB

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radców Prawnych M. Kacprzyk, M. Bojaryn s.c. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych M. Kacprzyk, M. Bojaryn s.c. z siedzibą w Łodzi.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mb@kacprzyk-bojaryn.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: