Kara umowna za rozwiązanie umowy przed terminem na jaki została zawarta.

Magdalena Bojaryn        21 grudnia 2015        3 komentarze

Przełom w karach umownych w umowach z operatorami?

Pojawiła się w ostatnim czasie informacja w mediach o wyroku Sądu w Warszawie co do zasadności żądania kar umownych za wygaśnięcie umowy przed terminem jej zawarcia.

Według danych jakie mam z informacji uzyskanych na stronie Gazety Lubuskiej sprawa dotyczyła umowy z operatorem i zerwania tej przez klienta – przedsiębiorcę. Kwota na pewno nie była niska, bo dotyczyła 17 abonamentów. Nie dziwię się wcale, że klient chciał podważyć zasadność ich naliczenia.

Co zakwestionował sąd?

Nie udało mi się jeszcze dotrzeć do treści uzasadnienia tego wyroku. Jednak z informacji przekazanych przez pełnomocnika prowadzącego sprawę wynika, że powodem, dla którego Sąd uznał, że kary się nie należą było  sformułowanie użyte w umowie o świadczeniu usług. Otóż, klient został obciążony karami w związku z brakiem aktywności na kartach SIM.

Sąd przychylił się do wyjaśnień pełnomocniczki, w których argumentowała, że utrzymanie aktywności jest obowiązkiem operatora, klient zaś jest jedynie zobowiązany do uiszczania opłat za świadczoną przez operatora usługę komunikacyjną.

Po tych informacjach pojawiły się entuzjastyczne opinie, że oznacza to kres kar żądanych przez operatorów za zerwanie umowy przed terminem na jaki została ona zawarta.

Wydaje mi się, że za wcześnie jeszcze, żeby iść w tą stronę.

Po pierwsze z powyższych doniesień prasowych nie wynika czy przytaczany wyrok jest prawomocny, czy też nie.

Po drugie, dopóki nie znamy treści uzasadnienia trudno wyrokować co dokładnie zakwestionował Sąd.

Po trzecie, orzecznictwo Sądu Najwyższego w przedmiocie możliwości zastrzegania kary umownej za zakończenie umowy przed terminem na jaki została zawarta jest ciągle aktualne i dopuszcza taką możliwość.

Przy czym zastrzega się, że można żądać albo kary za nienależyte wykonanie umowy albo kary za zerwanie umowy przed terminem (patrz: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2015 r., II CSK 585/14) . Strony muszą też taką karę w umowie przewidzieć.

Sprawę niedawnego wyroku Sądu w Warszawie będę monitorować. Jak tylko zdobędę treść uzasadnienia wyroku, na pewno podzielę się nią na blogu.

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

LOQUAX Wrzesień 27, 2017 o 14:49

Operator nie ma prawa zawiesić bądź odstąpić od umowy świadczonej usługi kiedy strona korzystająca z usług za nie płaci, nie wiem więc dlaczego tak się stało i jestem naprawdę zaskoczony. Czekam na informacje w sprawie decyzji sądu na ten temat

Odpowiedz

Adwokat Chmielewski Październik 3, 2017 o 13:07

Właśnie dlatego trzeba przestrzegać ludzi przed takimi karami umowynymi bo czasami nie zdają sobie sprawy jakie mogą ponieść koszty.

Odpowiedz

Magdalena Bojaryn Październik 3, 2017 o 15:03

Każdy powinien przede wszystkim czytać umowy przed podpisaniem i to czytać ze zrozumieniem. Niestety bardzo rzadko jest to normalna praktyka. Nawet wśród przedsiębiorców.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radców Prawnych M. Kacprzyk, M. Bojaryn s.c. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych M. Kacprzyk, M. Bojaryn s.c. z siedzibą w Łodzi.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mb@kacprzyk-bojaryn.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: