Kara umowna w umowie sprzedaży udziałów sp. z o.o. (cz. 3)

Magdalena Bojaryn        28 marca 2017        4 komentarze

Z mojego poprzedniego wpisu wiesz już, że w umowie sprzedaży udziałów w spółce z o.o. możesz zawrzeć klauzulę z karą umowną. Będziesz się mógł jej domagać, w razie jak druga strona nie złoży skutecznie w KRS wniosku o zmianę udziałowców oraz członków zarządu.

Jest to jeden ze sposobów zmotywowania kupującego udziały w Twojej spółce, aby a odpowiednim czasie złożył stosowne wnioski do sądu rejestrowego.

Dziś powiem Ci w jaki sposób możesz wpłynąć na treść wpisu do KRS, jeżeli kupujący udziały pomimo obowiązku nałożonego przez niego ustawą oraz pomimo zagrożenia karą umowną, nie wykonuje swoich powinności.

Przestałeś być członkiem zarządu w spółce z o.o. – co dalej?

Pamiętaj, że jeżeli rezygnację z funkcji członka zarządu złożyłeś skutecznie, albo zostałeś w sposób prawidłowy odwołany z tej funkcji, to nie ma znaczenia to, czy ta zmiana została odnotowana w KRS.

Przestałeś być członkiem zarządu niezależnie od wpisu do KRS.

Wpis taki nazywa się deklaratoryjnym – on potwierdza tylko stan prawny jaki już zaistniał, nie tworzy nowego stanu prawnego, jak w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego spółki czy też zmiany jej umowy.

W przypadku tych dwóch ostatnich, dopiero prawomocny wpis do KRS powoduje, że kapitał zakładowy spółki jest podwyższony, a umowa spółki zmieniona. Taki wpis nazywamy konstytutywnym.

Idźmy dalej.

Kto może złożyć wniosek o zmianę danych w KRS?

Wiesz już z poprzedniego wpisu, że niestety jako były członek zarządu nie masz uprawnień do tego, żeby samemu do sądu złożyć wniosek o zmiany danych w KRS. 

A kto może to zrobić?

Spółkę w postępowaniu rejestrowym dotyczącym zmian w KRS może reprezentować:

  1. zarząd (będzie to więc nowy zarząd po zmianach)
  2. prokurent
  3. pełnomocnik

Ustawa tylko w niektórych przypadkach będą wymaga tego, aby podpisy pod drukami KRS złożyli członkowie zarządu i to wszyscy niezależnie od zasad reprezentacji.

Jest to przypadek kiedy spółkę się rejestruje – wtedy wniosek o rejestrację podpisują wszyscy członkowie zarządu (art. 164 ksh).

A także, poniższe sytuacje:

oświadczenie zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego (art. 262 § 2 pkt. 3 k.s.h.)

lista wspólników składana sądowi przy każdej zmianie w księdze udziałów – art. 188 § 3 k.s.h.

Skoro zmiany do KRS mogą być zgłoszone nie tylko przez nowy zarząd, co stoi na przeszkodzie, żeby nowy zarząd ustanowił pełnomocnika w osobie radcy prawnego albo adwokata, którego Ty wskażesz, aby ten takich zmian dokonał?

Pełnomocnictwo byłoby udzielone tylko do tej czynności, wygasłoby zaraz po uprawomocnieniu się postanowienia o dokonaniu zmian w KRS.

Sprawa załatwiona.

Jak widzisz – pole do działania jest większe niż się na początku zdawało.

Sąd działa z urzędu – na Twój wniosek

Teraz drugi sposób, trochę bardziej skomplikowany.

Jeżeli zmieniły się dane spółki w KRS, osoby uprawnione do reprezentacji spółki powinny w ciągu 7 dni złożyć stosowne wnioski do KRS (art. 22 ustawy o KRS).

Jeżeli nowy zarząd tego nie robi, a sąd stwierdzi, że taki obowiązek zaistniał, to wezwie wtedy zobowiązany podmiot do złożenia dokumentów pod rygorem grzywny (art. 24 ustawy o KRS). W praktyce artykuł ten ma głównie zastosowanie w przypadkach nie składania przez zarząd sprawozdań rocznych wraz z protokołami posiedzeń zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Domyślasz się skąd Sąd Rejestrowy dowie się o zmianach, które nie zostały zgłoszone?

Tak od Ciebie.

Co Ci jest do tego potrzebne?

Przede wszystkim musisz mieć oryginały dokumentów potwierdzających zmiany właścicielskie i osobowe w spółce.

Będą to:

  1. oryginał umowy sprzedaży udziałów z podpisami notarialnie poświadczonymi
  2. oryginał rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu z potwierdzeniem złożenia tej rezygnacji właściwemu organowi lub (Prawidłowe złożenie rezygnacji jest osobnym problemem, wykraczającym poza ramy tego wpisu. Jeżeli masz wątpliwość w tym zakresie – napisz do mnie mb/at/kacprzyk-bojaryn.pl. Chętnie pomogę.) 
  3. oryginał protokołu zgromadzenia wspólników lub rady nadzorczej odwołujący Ciebie z tej funkcji i powołujący nową osobę w to miejsce.

Pamiętaj, żeby ten protokół zawierał w sobie nową listę wspólników podpisaną przez nowy zarząd w pełnym       składzie.

Jak to zrobić?

Dokumenty te przedkładasz Sądowi informując o tym, że doszło do zmian wśród udziałowców oraz w składzie zarządu. Powołujesz się na art. 24 § 6 ustawy o KRS i uzasadniasz dlaczego brak tych zmian wpływa negatywnie na bezpieczeństwo obrotu i dlaczego dane te są istotne.

Jeżeli nie wiesz w jaki sposób uzasadnić te okoliczności, albo masz inne wątpliwości – napisz do mnie.

Wnioskujesz do Sądu, aby ten z urzędu dokonał zmian, ponieważ aktualny zarząd tego nie zrobił.

Czy Sąd ma obowiązek to zrobić?

Nie ma. Paragraf 6 art. 24 wyżej cytowany mówi:

W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne.

Niech Cię to jednak nie zniechęca. Szanse by w ten sposób uzyskać to, na czym Ci zależy są wysokie. Zresztą, co szkodzi Ci spróbować?

Jaki jest więc najbardziej prawdopodobny scenariusz?

Sąd po Twoim piśmie, najpierw wezwie nowy zarząd i spółkę do dokonania zmian w trybie art. 24 pod rygorem grzywny. Jeżeli zarząd nowy tego nie uczyni, dobrze by było żebyś skontrolował sytuacje w sądzie i ewentualnie kolejnym pismem ponowił wniosek do Sądu o dokonanie zmian z urzędu.

Czy te działania coś Ci dadzą jeżeli Sąd nie dokona zmian z urzędu?

Tak.

Sąd będzie wiedział, że doszło do zmian w zarządzie i nie będzie Ciebie wzywał do złożenia odpowiednich wniosków do KRS, tylko skieruje pisma do nowego zarządu. Zamiast do Ciebie. A o to przecież chodzi, żeby Tobie nikt już nie zawracał głowy w tej sprawie.

Co więcej, w KRS, w dokumentacji, do której dostęp ma każdy, będzie Twój wniosek o dokonanie wpisu wraz z dokumentacją. Jeżeli więc jakikolwiek wierzyciel będzie sprawdzał akta rejestrowe spółki celem poszukiwania członków zarządu i ich adresów – znajdzie informacje, że Ty już członkiem zarządu nie jesteś.

Możesz również poinformować urząd skarbowy i ZUS o dokonanych zmianach właścicielskich i osobowych i w ten sposób urzędy też będą wiedziały, że Ty już ze spółką nie masz nic wspólnego.

Jeżeli urzędnik będzie uparcie twierdził, że dla niego liczy się KRS – odeślij go do mnie 😉 Chętnie wytłumaczę mu dlaczego nie ma racji.

Warto więc u notariusza potwierdzić za zgodność oryginałem przynajmniej dwie kopie umowy sprzedaży udziałów oraz protokół zgromadzenia wspólników powołujący nowy zarząd, tak aby w razie konieczności móc tych dokumentów użyć.

Podsumowanie

Widzisz teraz, że masz co najmniej kilka możliwości, żeby zadziałać, tak aby zadbać o swoje interesy w trakcie umowy sprzedaży udziałów. Ważne jest aby o odpowiednie dokumenty a także ich treść zadbać we właściwym czasie.

Możesz przede wszystkim:

  1. sprawdzić kupującego udziały, o czym pisałam w pierwszym wpisie dotyczącym umowy sprzedaży udziałów,
  2. zastosować kary umowne w umowie sprzedaży udziałów, tak aby zdyscyplinować kupującego do podjęcia kroków i przekonać się jakie są jego intencje,
  3. użyć art. 24 ustawy o KRS i powiadomić Sąd o zmianach, jeżeli kupujący tego nie zrobi.

Jeżeli masz jakieś pytania bądź wątpliwości – zostaw je w komentarzu albo napisz do mnie maila. 

PS. Jeżeli nie jesteś pewien czy umowa sprzedaży chroni w wystarczający sposób Twoje interesy – wejdź na stronę www.bezpiecznaumowa.kacprzyk-bojaryn.pl, wypełnij krótki formularz i dowiedz się czy Twoja umowa jest bezpieczna.

 

 

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Marcin Bartyński Marzec 30, 2017 o 20:58

Można jeszcze rozważyć zmianę zarządu przed sprzedażą udziałów i załączenie do umowy sprzedaży udziałów podpisanego przez nowego prezesa wniosku o zmianę danych w KRS.

Odpowiedz

Magdalena Bojaryn Kwiecień 5, 2017 o 13:21

Bardzo dobry pomysł!I dopilnować jeszcze, żeby wniosek został prawidłowo złożony. Często wnioski są niepłacone, albo obarczone brakami i przez to nieskuteczne.

Odpowiedz

adwokat wągrowiec Kwiecień 5, 2017 o 08:49

Właśnie o tego typu informacje mi chodziło, dziękuje bardzo dużo mi dadzą w mojej sprawie dot. właśnie spółki z .o.o.

Odpowiedz

Magdalena Bojaryn Kwiecień 5, 2017 o 13:21

Cieszę się, że wpis jest pomocny! 🙂 Komentarze pod wpisami zresztą również!

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radców Prawnych M. Kacprzyk, M. Bojaryn s.c. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych M. Kacprzyk, M. Bojaryn s.c. z siedzibą w Łodzi.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mb@kacprzyk-bojaryn.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: