Kara umowna

Koszty przedwczesnego zakończenia umowy. Przedawnienie.

Magdalena Bojaryn        04 stycznia 2016        2 komentarze

Dziś o przedawnieniu roszczenia z tytułu kary umownej naliczonej za rozwiązanie umowy przed terminem na jaki została zawarta. Zapraszam do lektury. Przedawnienie w umowie o roboty budowlane Dopóki Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 stycznia 2002 (III CZP 63/01), która z racji podjęcia jej w składzie 7-osobowym stała się

Kara umowna za rozwiązanie umowy przed terminem na jaki została zawarta.

Magdalena Bojaryn        21 grudnia 2015        3 komentarze

Przełom w karach umownych w umowach z operatorami? Pojawiła się w ostatnim czasie informacja w mediach o wyroku Sądu w Warszawie co do zasadności żądania kar umownych za wygaśnięcie umowy przed terminem jej zawarcia. Według danych jakie mam z informacji uzyskanych na stronie Gazety Lubuskiej sprawa dotyczyła umowy z operatorem i zerwania tej przez klienta – przedsiębiorcę. Kwota […]

Kiedy kara umowna jest rażąco wygórowana? Czyli miarkowanie kary umownej.

Magdalena Bojaryn        23 września 2015        Komentarze (0)

We wcześniejszym wpisie opowiedziałam o najczęstszym sposobie określania kary umownej. Pora zająć się jej wysokością. Kara umowna określona kwotowo, albo też procentowo, nie powinna być wygórowana. Jak należy to rozumieć w praktyce? Jedną z funkcji kary umownej jest funkcja odszkodowawcza. Sądy w większości przypadków kierują się zasadą, że kara umowna nie powinna prowadzić do dodatkowego wzbogacenia […]

Kara umowna w umowie spółki cywilnej

Magdalena Bojaryn        18 września 2015        Komentarze (0)

Według danych GUS na koniec roku 2012 w Polsce zarejestrowanych było prawie 280 tys. spółek cywilnych. Pomimo wielu wad takiego rozwiązania, wciąż jest to jedna z najczęściej wybieranych form działaności gospodarczej w Polsce. Przeważa prostota takiego rozwiązania, choć jak później pokazuje życie, w praktyce rozwiązanie to wcale nie jest takie proste. Umowy spółek cywilnych, z […]

Jak określić karę umowną w umowie?

Magdalena Bojaryn        14 września 2015        Komentarze (0)

Spotkałam się ostatnio z zapytaniem związanym ze sposobem naliczenia kary umownej. Zapis ten dotyczył umowy na wykonanie serwisu www, a sposób obliczenia kary umownej w umowie brzmiał mniej więcej tak: „za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy z winy wykonawcy po terminie 29.04.2015 wynagrodzenie zostanie pomniejszone o 1%„. Wykonawca spóźniał się oczywiście z wykonaniem umowy, […]