Kara umowna w praktyce sądowej

Kiedy kara umowna jest rażąco wygórowana? Czyli miarkowanie kary umownej.

Magdalena Bojaryn        23 września 2015        Komentarze (0)

We wcześniejszym wpisie opowiedziałam o najczęstszym sposobie określania kary umownej. Pora zająć się jej wysokością. Kara umowna określona kwotowo, albo też procentowo, nie powinna być wygórowana. Jak należy to rozumieć w praktyce? Jedną z funkcji kary umownej jest funkcja odszkodowawcza. Sądy w większości przypadków kierują się zasadą, że kara umowna nie powinna prowadzić do dodatkowego wzbogacenia […]

Przedsiębiorca w sądzie. Kopie dokumentów w procesie.

Magdalena Bojaryn        15 września 2015        12 komentarzy

Otrzymałam jakiś czas temu, na etapie postępowania apelacyjnego, sprawę Klienta, który przegrał postępowanie przed Sądem I instancji. Powodem przegrania sprawy nie była ocena merytoryczna dowodów przez Sąd i uznanie, że roszczenie Klienta nie jest zasadne. Otóż powodem był brak przedstawienia oryginałów dokumentów przez powoda, wobec czego Sąd nie mógł ocenić czy naliczenie kary umownej przez powoda […]