Kara umowna w praktyce sądowej

Przedsiębiorca w sądzie. Kopie dokumentów w procesie.

Magdalena Bojaryn        15 września 2015        12 komentarzy

Otrzymałam jakiś czas temu, na etapie postępowania apelacyjnego, sprawę Klienta, który przegrał postępowanie przed Sądem I instancji. Powodem przegrania sprawy nie była ocena merytoryczna dowodów przez Sąd i uznanie, że roszczenie Klienta nie jest zasadne. Otóż powodem był brak przedstawienia oryginałów dokumentów przez powoda, wobec czego Sąd nie mógł ocenić czy naliczenie kary umownej przez powoda […]