Kara umowna w praktyce sądowej

Postępowanie nakazowe – czy może zaszkodzić wierzycielowi.

Magdalena Bojaryn        25 marca 2016        6 komentarzy

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym – dobrodziejstwa dla wierzyciela. Generalnie przyjmuje się, że nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym jest korzystniejszy dla wierzyciela (powoda).  Omówmy więc najpierw pozytywne aspekty tego instrumentu prawnego, a potem zajmiemy się jego wadami. Bo jednak jakieś są. Po pierwsze, powód ponosi mniejsze koszty wpisu sądowego. Płaci jedynie 1/4 z 5% WPS. (WPS […]

Kara umowna za rozwiązanie umowy przed terminem na jaki została zawarta.

Magdalena Bojaryn        21 grudnia 2015        3 komentarze

Przełom w karach umownych w umowach z operatorami? Pojawiła się w ostatnim czasie informacja w mediach o wyroku Sądu w Warszawie co do zasadności żądania kar umownych za wygaśnięcie umowy przed terminem jej zawarcia. Według danych jakie mam z informacji uzyskanych na stronie Gazety Lubuskiej sprawa dotyczyła umowy z operatorem i zerwania tej przez klienta – przedsiębiorcę. Kwota […]

Adres do doręczeń dla indywidualnego przedsiębiorcy. Zmiany.

Magdalena Bojaryn        14 grudnia 2015        17 komentarzy

Wszystko się zmienia z wyjątkiem sa­mego pra­wa zmiany.  Kto z nas lubi zmiany? Zwłaszcza jak dotyczą one przepisów prawa. Chyba nikt, prawda? Nie lubią tego prawnicy. I tu mała dygresja w kierunku prawa karnego 🙂 Z tego co mi relacjonują koledzy adwokaci zajmujący się sprawami karnymi, z rewolucyjnej zmiany przepisów postępowania karnego jaka wprowadzona została w tym […]

Wiadomości z sądu. Na gorąco.
Dlaczego warto trzymać kierownicę.

Magdalena Bojaryn        06 listopada 2015        2 komentarze

Właśnie przed chwilą wróciłam z sądu, z rozprawy w przedmiocie wznowienia postępowania. I koniecznie muszę się z Wami podzielić tym, że po raz kolejny przekonałam się, że warto spory rozstrzygać samemu. Warto do końca trzymać kierownicę w swoich rękach. Po raz pierwszy miałam okazję zaobserwować też sytuację iście jak z filmu Prawo Agaty – odroczenie […]

Kiedy kara umowna jest rażąco wygórowana? Czyli miarkowanie kary umownej.

Magdalena Bojaryn        23 września 2015        Komentarze (0)

We wcześniejszym wpisie opowiedziałam o najczęstszym sposobie określania kary umownej. Pora zająć się jej wysokością. Kara umowna określona kwotowo, albo też procentowo, nie powinna być wygórowana. Jak należy to rozumieć w praktyce? Jedną z funkcji kary umownej jest funkcja odszkodowawcza. Sądy w większości przypadków kierują się zasadą, że kara umowna nie powinna prowadzić do dodatkowego wzbogacenia […]