Styczeń 2016

Koszty przedwczesnego zakończenia umowy. Przedawnienie.

Magdalena Bojaryn        04 stycznia 2016        2 komentarze

Dziś o przedawnieniu roszczenia z tytułu kary umownej naliczonej za rozwiązanie umowy przed terminem na jaki została zawarta. Zapraszam do lektury. Przedawnienie w umowie o roboty budowlane Dopóki Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 stycznia 2002 (III CZP 63/01), która z racji podjęcia jej w składzie 7-osobowym stała się