Grudzień 2015

Kara umowna za rozwiązanie umowy przed terminem na jaki została zawarta.

Magdalena Bojaryn        21 grudnia 2015        3 komentarze

Przełom w karach umownych w umowach z operatorami? Pojawiła się w ostatnim czasie informacja w mediach o wyroku Sądu w Warszawie co do zasadności żądania kar umownych za wygaśnięcie umowy przed terminem jej zawarcia. Według danych jakie mam z informacji uzyskanych na stronie Gazety Lubuskiej sprawa dotyczyła umowy z operatorem i zerwania tej przez klienta – przedsiębiorcę. Kwota […]

Adres do doręczeń dla indywidualnego przedsiębiorcy. Zmiany.

Magdalena Bojaryn        14 grudnia 2015        18 komentarzy

Wszystko się zmienia z wyjątkiem sa­mego pra­wa zmiany.  Kto z nas lubi zmiany? Zwłaszcza jak dotyczą one przepisów prawa. Chyba nikt, prawda? Nie lubią tego prawnicy. I tu mała dygresja w kierunku prawa karnego 🙂 Z tego co mi relacjonują koledzy adwokaci zajmujący się sprawami karnymi, z rewolucyjnej zmiany przepisów postępowania karnego jaka wprowadzona została w tym […]